Style Groot là từ ngữ chung như là cố gắng trong công việc, cách suy nghĩ, style, qui tắc, chủ trương hành động lúc làm việc ở Groot.
Để chấp hành và thực hiện triết lý doanh nghiệp là từng thành viên công ty hoán đổi vị trí công việc của mình tỏng nhiều ngày, tự mình phán đoán và quyết đoán, phải chủ động hoạt động. Vì thế, dõi theo và làm khớp triết lý kinh doanh nghiệp, triết lý kinh doanh với hành động và hoạt động trong nhiều ngày, tóm tắt kết thúc dễ hiểu chủ trương hoạt động trong công việc của bản thân.
Style là suy nghĩ thay đổi thích hợp theo mọi thời đại.
Con số tăng và giảm hoặc cho dù trên hay dưới 10 cái cũng không quan tâm.

 

Style Groot

1. Quyết chí cao và không bỏ cuộc.
Người ý chí cao có thể quyết định tính lãnh đạo của người đó.Cho dù ai có nói bất cứ điều gì thì vẫn giữ ý chí cao vì bất kỳ ai cũng có quyền nói.
Hơn nữa, không có chuyện lúc nào cũng gặp điều tốt công việc tiến triển thuận lợi cả. Cho dù có cay đắng thế nào cũng không được chạy trốn, những lúc đó mình cần vượt qua những gì thì đây là điều quan trong nhất. Nếu bạn nghĩ là không được thì nó sẽ là không được, nếu bạn nghĩ là có thể thì nó sẽ có thể, khi bạn tin tưởng có thể thì hãy cho có thể.

2. Nỗi ám ảnh trong kết quả.
Thực hiện công việc thụ động, chỉ làm những gì đã được hướng dẫn, thay vì suy nghĩ kế sách tuyệt vời về các giải pháp có thể thì lại nói không thể làm được.
Điều đó cũng giống như việc vứt bỏ điều quan trọng trong cuộc sống.Trưởng thành là nhờ lập lại những thành tích nhỏ.
Hãy làm việc một cách vui vẻ.

3. Yêu thích công việc
Trong công việc có rất nhiều cảm xúc như là cảm thấy bất an và tự tin, nhưng cho dù bất cứ ai nói gì công việc là phải yêu thích nó.
Tuy nhiên, công việc không phải là vui hay không vui, dù bất cứ công việc như thế nào nếu bạn nghĩ là vui thì nó sẽ vui. Tức là nó phụ thuộc vào chính cảm giác của bản than chúng ta.
Không phải lúc nào cũng là những chuyện vui vẻ và may mắn.
Về cơ bản thì rất khó khăn nhưng vì đó là thách thức trong giới hạn của chính chúng ta.
Khi vượt qua khó khăn đó chúng ta có được niềm vui lớn nhất lúc bắt đầu đạt được mục tiêu.
Cùng nhau mong chờ công việc nhé!

4. Cải thiện mãi mãi
Khi làm việc có lúc cứ làm theo phương án cũ, lập đi lập lại những gì đã đạt được, nhưng cũng cần những phương án giúp cho công việc trở nên tốt nhất.
Nghĩ đến đây chúng ta hãy cùng xem và chỉnh sửa những thứ mình đã làm đến hiện tại.Có thể sẽ phát hiện ra những phương pháp và cách giải quyết vấn đề mới.
Khi 1 ngày trôi qua cho dù chỉ là 1% cũng được, hãy cùng nhau cải thiện nhé!

5. Thách thức, thách thức, luôn luôn thách thức
Khi có nhiều kinh nghiệm thì thất bại là rất đáng sợ, không còn là thách thức. Thất bại mà không cải thiện thì không thể đạt được mục tiêu.
Lúc nào cũng lập lại thất bại và thách thức nhanh trong thời gian ngắn. Bạn sẽ trưởng thành bằng cách biết được thất bại.
Không cần phải lo lắng, lúc nào cũng sẵn sàn thách thức can đảm cho những chuyện mới.Mạo hiểm là liên tục phiêu lưu và thách thức.
Không sao, cho dù bạn thất bại thì vẫn có thể nhận được nhiều cơ hội.

6.Tất cả công việc điều suy nghĩ mục tiêu.
Không suy nghĩ gì về công việc trước mắt là không được.
Công việc đang làm hiện tại có cần thiết không?
Nếu sử dụng thời gian vào những chuyện không quan trọng thì hãy dừng lại ngay.
Có nhiều cách để đi đến mục tiêu, chúng ta hãy cùng nhau tìm ra điều tốt nhất trong số đó nhé!
Luôn luôn suy nghĩ mục tiêu của các dự án.

7. Tính con số, lên kế hoạch mới.
Chỉ đứng trên kế hoạch và mục tiêu thì không thể thành công.
Trước mắt là bức tường và ngọn núi lớn nhưng do bạn nghĩ nó to cho nên cảm thấy bất an và lo sợ. Lúc leo ngọn núi Everest (tên ngọn núi cao nhất thể giới) thì cũng có những bước đi lúc đầu.
Nếu đi được bao nhiêu metres trong 1 ngày bằng bước đi bao nhiêu centimetres, con số khi đến đỉnh ngọn núi Everest là khi nào thì không còn đáng sợ nữa, bạn sẽ có tự tin.
Nếu thấy bất an thì hãy tính những con số để có thể hiểu được khi xem bằng mắt.
Tạm thời hãy cùng nhau suy nghĩ có thể lên kế hoạch mới phương pháp cải thiện mỗi ngày.
Tính công việc của mình thành số giờ rồi lên kế hoạch mới.

8. Tốc độ là chuyện cần thiết
Nếu không có tốc độ mạo hiểm thì coi như là bạn bị mất 2 cánh tay.
Ở Groot thì suy nghĩ tốc độ chung cũng là suy nghĩ quan trọng. Luôn cùng nhau ý thức tốc độ và thêm thời gian trong kế hoạch và mục tiêu.

9. Vứt bỏ kiến thức thông thường, tìm hiểu những chuyện thật sự quan trọng
Kiến thức thông thường là ai đã tạo ra nó.
Vứt bỏ kiến thức thông thường đó, lập lại nhiều lần “tại sao, tại sao, tại sao” rồi cùng nhau tìm hiểu vấn đề quan trọng. Không ngừng suy nghĩ là kiến thức thông thường từ ngày xưa, cùng nhau suy nghĩ tại sao lúc nào cũng như thế.

10. Cảm ơn chân thành đến mọi người
Công việc thì không thể quyết định bằng chính mình. Chính vì nhờ sự giúp đỡ của tất cả mọi người như là khách hàng, nhân viên, cộng đồng và cổ đông nên mới có công việc đến hiện tại. Những người không chân thành trong công việc cũng như trong quan hệ con người thì chỉ tồn tại đến một lúc nào đó.

Cảm ơn chân thành đến mọi người là cảm giác hạnh phúc nhất của bản thân chúng ta.