DỊCH VỤ

“Phát triển” nhiều dạng service như là các loại Web service / LP, App smartphone, Web App.
Ngày nay, các platform, IoT, Robot, AI, Automatic driving nhiều công nghệ tiên tiến tiến vào mọi lĩnh vực và kết hợp với công việc và dịch vụ hiện tại.

Đặc trưng của công ty chúng tôi

Hiện tại công ty chỉ phát triển service và App đơn giản thì tồn tại vô số kể. Tuy nhiên, đặc trưng công ty của chúng tôi không chỉ là hình thức đơn thuần tưởng tượng/ sáng kiến của khác hàng mà tùy theo từng trường hợp mà có đề xuất thay đổi và điều chỉnh kỹ thuật mới nhất, xu hướng thị trường hiện tại trong mô tả mong muốn của khách hàng.

Lý do là đế phát triển service / App “thị trường sử dụng bí quyết của công ty/ được chỉ thị đến user, cuối cùng là đem đến lợi ích cho khách hàng”. vì thế trong lúc phát triển tiếp tục hướng đến mục tiêu giống với khách hàng.

Xem thêm