Chính sách bảo mật

Điều cần chú ý, chia sẻ, sử dụng và thu thập thông tin

Trên trang Web của chúng tôi sẽ thu thập thông tin Cookie và logfile nhằm mục đích cải thiện tính thuận lợi và quản lý Website phù hợp.

Thông tin Cookie khi người dùng truy cập Website thì sẽ được ghi chép bên trong máy tính của người dùng đó. Tuy nhiên, trong thông tin được đăng ký không bao gồm tất cả những chỉ định cá nhân như là tên người dùng và địa chỉ mail. Thông tin logfile cũng không liên quan với thông tin cá nhân, không chỉ định người sử dụng.

Ngoài ra, về gửi tin bằng mail trực tiếp thì đối với địa chỉ mail thu thập theo sự đồng ý của người sử dụng thì sẽ gửi mail miễn phí như là mail magazine.

 

Phương châm bảo vệ thông tin cá nhân

1. Tuân thủ chỉ tiêu khác theo chỉ định của nhà nước và luật liên quan đến bảo quản thông tin cá nhân.

2. Nhận thức rõ ràng tính chất quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, quyết định loại bỏ, hoàn trả, duy trì bảo mật, ủy thác, cung cấp, thu nhận trong chỉ tiêu đạt được mục tiêu công việc của công ty chúng tôi, có cơ chế ngăn ngừa sử dụng trái phép.

3. Lúc thu thập thông tin cá nhân thì xác nhận mục đích và sử dụng mục đích đó hợp pháp hay không.

4. Đối với nguy hiểm gây tổn thất, thiệt hại, giả mạo, rò rỉ thông tin, truy cập bất chính, sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập với mục đích khác, thi hành chính sách an toàn, hợp lý trong các tổ chức và kỹ thuật, trong trường hợp khẩn cấp chúng tôi sẽ xử lý ngay.

5. Quản lý thông tin cá nhân đã thu thập, về cơ cấu và tổ chức quản lý thì sẽ cố gắng tăng cường, cải thiện và xem xét.

6. Về hệ thống quản lý bảo mật thông tin cá nhân của công ty chúng tôi và lưu giữ thông tin cá nhân, nhận trao đổi và khiếu nại từ người ủy thác, ứng xử hợp lý.
Không có trong phạm vi đạt thành mục đích công việc của công ty chúng tôi và trường hợp có sự đồng ý của khách hàng, thông tin cá nhân đã cung cấp từ khách hàng sẽ không công khai đến người thứ 3.

 

Về sửa đổi chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này có trường hợp sửa đổi không báo trước dựa theo phán đoán của công ty chúng tôi, thay đổi của pháp luật cho nên bạn cần biết trước điều này.